Historie

Historie

Třebaže ostrovy byly známy již ve středověku arabským kupcům a na počátku 16. století zde jako první Evropané přistáli Portugalci, zůstávaly dlouho bez trvalého osídlení.

Osídlení Francouzi

Kořeny Seychel sahají až do roku 1770, kdy se na ostrově Svaté Anny poprvé usadilo 15 bílých kolonistů, 7 jejich otroků, 5 Indiánů a jedna černošská žena. Kolonie byla založena Francouzi a nazvána podle tehdejšího ministra financí Jeana Moreaua de Sechelles (později poangličtěna na Seychelles). Jméno Seychely se časem zažilo pro celou skupinu 115 ostrovů nyní tvořících Seychelskou republiku.

Převzetí vlády Angličany

Vzhledem ke strategické poloze při námořní cestě do Indie o ostrovy začali usilovat i Britové. Ti se Seychel zmocnili po porážce Napoleona u Waterloo v roce 1814. Touto dobou čítalo obyvatelstvo Seychel již 3.500 obyvatel, o což, jak doufáme, se z větší části zasloužila imigrace než výše zmíněná první kolonistka. za napoleonských válek a do jejich držení ostrovy přešly Pařížským mírem roku 1814.Ostrovy byly dlouho spravovány z Mauricia a teprve v roce 1903 vyčleněny jako samostatná kolonie. Roku 1976 získaly Seychely nezávislost jako republika v rámci Britského společenství národů.

Under the British, Seychelles achieved a population of some 7,000 by the year 1825. Important estates were established during this time producing coconut, food crops, cotton and sugar cane.

Seychelles achieved independence from Britain in 1976 and became a republic within the commonwealth.

 
  Geografie  Příroda  Historie